Portal AGD z poradami nt. obsługi, serwisu i naprawy sprzętu AGD: piekarników, kuchenek gazowych i elektrycznych, płyt ceramicznych, zmywarek oraz pralek.

Porady

Jakie są warunki uzyskania licencji na broń palną?

Jakie są warunki uzyskania licencji na broń palną?

W powszechnym przekonaniu uzyskanie pozwolenia na pistolet czy inny rodzaj uzbrojenia jest trudne. Jednak z pomocą specjalistów można całą procedurę przejść sprawnie i bez większych komplikacji. Jakie warunki natomiast trzeba spełnić, by uzyskać licencję na broń palną? Dowiedz się tego z artykułu – przeczytaj go już teraz!

Kto może wnioskować o pozwolenie na broń palną?

Wymogi dotyczące wydania pozwolenia zostały określone w ustawie z dnia 21 maja 1991 roku o broni i amunicji. Artykuł 14 wskazuje, że kandydat chcący otrzymać uprawnienia musi mieć skończone 21 lat, z wyjątkiem broni sportowej i myśliwskiej. Wówczas wniosek składa szkoła, gdzie taka osoba się uczy, oddział Polskiego Związku Łowieckiego, organizacja sportowa albo stowarzyszenie, do którego należy. Kandydat z ramienia takiej organizacji powinien być pełnoletni.

Ponadto licencja na broń palną wymaga od ubiegającego się, by miał miejsce stałego pobytu w RP. Co więcej, nie może stanowić zagrożenia dla:

  • siebie,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Warunkiem jest również zdolność fizyczna i psychiczna kandydata do posługiwania się uzbrojeniem. Dlatego musi przejść testy psychologiczne oraz inne badania. Osoba ta powinna być także wolna od uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu. W końcu – nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

Poza tymi warunkami licencja na broń palną wydawana jest tylko po określeniu istotnego celu, w jakim dana osoba się o nią stara. Wyróżnia się m.in.:

  • łowiectwo,
  • ochronę osobistą, osób lub mienia,
  • rekonstrukcje historyczne,

a także cele sportowe lub pamiątkowe.

Potrzeba stosownej dokumentacji

Oprócz powyższych warunków kandydat musi złożyć stosowne dokumenty. Chodzi o orzeczenia medyczne i z badań psychologicznych, dwie fotografie w formacie 3×4 cm, kopię dowodu osobistego i dokument określający cel posiadania uzbrojenia.

Ile trwa procedura?

Osoba starająca się o licencję na broń palną musi zdać stosowne egzaminy. Gdy je zaliczy, pozwolenie wydawane jest po około 4-6 tygodniach. Aby mieć pewność, że procedury te będą względnie jak najkrótsze, a testy zdane – warto skorzystać z pomocy renomowanego ośrodka, specjalizującego się w przygotowaniach do tego celu.