Portal AGD z poradami nt. obsługi, serwisu i naprawy sprzętu AGD: piekarników, kuchenek gazowych i elektrycznych, płyt ceramicznych, zmywarek oraz pralek.

Porady

Czym się zajmuje adwokat od spadku?

Czym się zajmuje adwokat od spadku?

Sprawy związane z majątkiem osoby zmarłej często budzą dużo emocji. Chcesz napisać testament? A może obiecano Ci spadek, którego nie otrzymałeś? Sprawdź, jakie rozprawy związane z prawem spadkowym adwokaci prowadzą w sądzie.

Prawo spadkowe

Obowiązujące w Polsce przepisy określają, kto może odziedziczyć majątek zmarłej osoby. Ustawa o dziedziczeniu wskazuje, że gdy nie ma testamentu, pierwszeństwo do dziedziczenia mają współmałżonek oraz dzieci zmarłego. Jeśli nikt taki nie występuje, uprawnienia przechodzą na dalszych członków rodziny, w tym rodziców oraz rodzeństwo. Przepisy dotyczące spadków bardziej komplikują się w przypadku chęci wydziedziczenia kogoś bliskiego, podważenia testamentu lub odrzucenia należnych ruchomości i nieruchomości. Wówczas wielu ludzi decyduje się na przeprowadzenie indywidualnej analizy prawnej zaistniałej sytuacji.

Istnieje możliwość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego. Sprawia to, że podważenie ostatniej woli zmarłego jest znacznie trudniejsze. Często jednak umierający krewni poprzestają na słownych obietnicach lub własnoręcznie spisanych wskazaniach odnośnie do postępowania po ich śmierci, które zostają ukryte w domu. Wówczas członkowie rodziny mają większe pole do prowadzenia sporów.

Adwokat od spraw spadkowych

Czym zajmuje się adwokat od spadku ? Współpraca z klientami najczęściej rozpoczyna się od konsultacji. Osoby zainteresowane poradą prawną muszą przedstawić wszystkie okoliczności powiązane ze swoją sprawą. Następnie prawnik:

  • porządkuje fakty i interpretuje je w świetle aktualnie obowiązującego prawa,
  • przedstawia możliwe sposoby dalszego postępowania,
  • na życzenie klienta reprezentuje go przed sądem lub uczestniczy w negocjacjach z krewnymi.

Często poruszanym w sądach tematem jest chęć odrzucenia spadku obejmującego niespłacone pożyczki i kredyty. Zgodnie z aktualnymi przepisami bliscy mogą uchronić się przed koniecznością spłacania długów swojego krewnego. Adwokaci często konsultują także zapisy testamentów i konsekwencje dziedziczenia.

Przygotowanie do rozprawy sądowej

Jesteś uwikłany w spory dotyczące podziału majątku zmarłego? Zorientuj się, co mówią na ten temat polskie przepisy. Znaj zasady dziedziczenia. Pamiętaj, że warto pomyśleć o przyszłości i jeszcze za swojego życia przygotować dokument wskazujący pożądany przez Ciebie podział spadku.