Portal AGD z poradami nt. obsługi, serwisu i naprawy sprzętu AGD: piekarników, kuchenek gazowych i elektrycznych, płyt ceramicznych, zmywarek oraz pralek.

Porady

Adwokat od spadku – jak wyglądają jego usługi?

Adwokat od spadku - jak wyglądają jego usługi?

Obowiązujące w Polsce prawo wyznacza spadkobierców osoby zmarłej. Kto dziedziczy majątek? Jak sporządzić trudny do podważenia testament? Poznaj przepisy i przygotuj się do udziału w sprawie spadkowej.

Prowadzenie spraw spadkowych

Coraz więcej osób zgłasza się do kancelarii prawnych w związku z problemami dotyczącymi spadków. Klienci chcą przeanalizować między innymi:

  • możliwość wydziedziczenia bliskiej osoby, która zdaniem właściciela majątku nie zasługuje na otrzymanie pieniędzy, nieruchomości i innych dóbr,
  • ryzyko przejęcia długów po mamie, tacie, rodzeństwie lub małżonku (w ich zakres wchodzą na przykład niespłacone kredyty i pożyczki),
  • sposoby na podważenie ostatniej woli zmarłego, która wydaje się niewiarygodna (testament mógł zostać sfałszowany),
  • formalne kwestie związane ze sporządzaniem testamentu w formie aktu notarialnego.

Adwokat od spadków przyjmuje zarówno spadkobierców, jak i osoby, które myślą o zabezpieczeniu swojego majątku na wypadek śmierci. Współpraca najczęściej rozpoczyna się od konsultacji. Celem pierwszego spotkania z prawnikiem jest rozeznanie się w sytuacji, przedstawienie wszystkich faktów oraz zinterpretowanie aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów.

Prawo dziedziczenia w Polsce

Majątek osoby zmarłej w pierwszej kolejności należny jest jej najbliższym krewnym, małżonkowi oraz dzieciom. Następnie może trafić do rodziców lub rodzeństwa. Dziedziczenie w Polsce odbywa się w dwóch trybach: ustawowym lub testamentowym. Pierwszy znajduje zastosowanie w przypadku, gdy zmarły nie spisał swojej ostatniej woli. Drugi natomiast obejmuje realizację testamentu. Na przyjęcie lub odrzucenie spadku krewni mają pół roku od chwili odebrania informacji o przynależnym dziedzictwie. Podzielenie się dobrami materialnymi niekiedy następuje polubownie, czasem jednak wkracza się na drogę sądową.

Ostatnią wolę można wydać ustnie lub pisemnie. Najtrudniejszym do podważenia dokumentem jest jednak testament, który sporządza się w formie aktu notarialnego. Pozostaje on u notariusza odpowiedzialnego za jego przekazanie krewnym.

Sprawy spadkowe i rodzinne

Spory w rodzinie często wywołują duże emocje, szczególnie jeśli chodzi o majątek. Znaj swoje prawa i bądź świadom zasad dziedziczenia ustawowego. Możesz zdecydować się na konsultację u adwokata lub wszczęcie sprawy spadkowej w sądzie.